1. kvartal 2003: God utvikling på alle kjerneområder

april 28, 2003, 08:00 CEST

Norsk Hydros resultat etter skatt i første kvartal i år var 2.482 millioner kroner (9,60 kroner per aksje), opp fra 2.132 millioner kroner (8,30 kroner per aksje) i samme periode i fjor.

Resultatet inkluderer en positiv effekt knyttet til endringer i regnskapsprinsipper med 281 millioner kroner (1,10 kroner per aksje).

Solid drift

– Årets første kvartal er preget av fortsatt god driftsmessig utvikling i alle våre tre kjerneområder. Jeg vil spesielt framheve den solide utviklingen i Olje og Energi, der det er satt nye produksjonsrekorder for olje og gass, samtidig som prisene har vært høye, sier Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

Han viser også til at de omfattende forbedringsprogrammene i aluminiumvirksomheten er i rute, og at Hydro Agri viser gode resultater til tross for høye energikostnader og ugunstig valutakursutvikling.

– God kontantinntjening gjør at konsernets finansielle posisjon er ytterligere styrket. Vi vil framover holde høyt trykk på gjennomføring av de interne forbedringsprogrammene og fortsatt holde stram kapitaldisiplin, sier Reiten.

Olje og Energi

Hydro oppnådde i kvartalet en olje- og gassproduksjon på 552.000 fat oljeekvivalenter per dag, med særlig høyt gassavtak som følge av lave temperaturer på det europeiske kontinentet.

Utbyggingen av oljefeltet Grane går meget tilfredsstillende, og forventes satt i drift i oktober i henhold til framdriftsplanen. Målet for olje- og gassproduksjon for året på 510.000 fat oljeeekvivalenter per dag opprettholdes.

Aluminium

Resultatøkningen i aluminium skyldes i vesentlig grad ny virksomhet som følge av oppkjøpene av VAW og Technal i første kvartal i 2002. Markedene er fremdeles svake, med press på marginene for bearbeidede produkter. Den sterke norske kronen, spesielt i forhold til US-dollar, representerer fortsatt en utfordring for de norske aluminiumvirksomhetene.

Forbedringsprogrammene utvikler seg i henhold til planen, og det vil i løpet av året bli lagt betydelig vekt på å sikre at forbedringsmålene nås som forutsatt, til tross for krevende markedsforhold.

Agri

Hydro Agri leverer fremdeles gode resultater, selv om bedre markedsforhold ikke fullt ut kompenserer for negative valutaeffekter og høye energikostnader. Agri styrket sine posisjoner ytterligere i kvartalet, blant annet gjennom økte markedsandeler i Europa.

I første kvartal har Hydro gjort avsetninger på 4.274 millioner kroner for skatter. Dette tilsvarer 66 prosent av resultat før skatt.