Utbyggingsplaner for Ormen Lange felt og rør legges fram under ett

april 28, 2003, 23:00 CEST

Norsk Hydro som operatør for Ormen Lange, planlegger å legge frem en felles utbyggingsplan (PAD) for hele eksportrøret for Ormen Lange-gass fra Aukra i Norge til Easington i Storbritannia.

Denne planlegges oversendt myndighetene sammen med utbyggingsplanen for Ormen Lange-feltet (PUD) i fjerde kvartal 2003.

Prosjektet legger til grunn oppstart av det sørlige eksportrøret fra Sleipner til Storbritannia i 2006, og oppstart av gassproduksjon fra Ormen Lange-feltet frem til Sleipner i 2007.

Samtidige utbyggingsplaner for felt og eksportrør vil gjøre det mulig å se investeringsbeslutningene i hele prosjektet fra reservoar til marked i sammenheng.