"Gå til hovedinnhold"

Milliardkontrakter til norske bedrifter

april 28, 2003, 23:00 CEST

Hydro har tildelt kontrakter for vedlikeholds- og modifikasjonsarbeider på 10 plattformer som selskapet driver på norsk sokkel, samt Sture-terminalen, til ABB Offshore Services og Aker Kværner. Oppdragene har en samlet verdi på om lag 1,5 milliarder kroner.

- Vi har valgt en modell med to hovedleverandører for å sikre et godt og effektivt vedlikehold og modifikasjoner på våre anlegg på norsk sokkel. Vi ser fram til et godt samarbeid med de valgte leverandørene. Dette er avgjørende for at vi fortsatt skal kunne drive våre felt og anlegg på en best mulig måte, sier sektordirektør Torgeir Kydland i Hydro Drift og Utvinning Norge.

Hydro produserer som operatør 800.000 fat hver dag, eller om lag 25 prosent av norsk oljeproduksjon, over anleggene som selskapet opererer på norsk sokkel.

Hydro har på vegne av rettighetshaverne tildelt ABB Offshore Systems kontrakt for vedlikehold og modifikasjoner på plattformene Oseberg Feltsenter, Oseberg Sør, Njord og Sture-terminalen i Øygarden utenfor Bergen. Aker Kværner er tildelt tilsvarende oppdrag for plattformene Oseberg C, Brage, Oseberg Øst, Troll B, Troll C og Graneplattformen som kommer i drift senere i år.

Hydro har også tildelt rammeavtaler for større modifikasjonsarbeider til ABB Offshore Systems, Aker Kværner og Reinertsen AS. Oppdrag under disse avtalene vil kun bli inngått etter en forutgående konkurranse mellom de ovennevnte bedriftene. Reinertsen AS har i dag vedlikeholds- og modifikasjonsoppdrag på Heimdal-plattformen i forbindelse med innfasing av Skirne/Byggve-utbyggingen.

Vedlikeholds- og modifikasjonskontraktene har en varighet på tre år fra 1. juli 2003. Kontraktene inneholder i tillegg tre opsjoner, hver på to år.