Utsira blir hydrogensamfunn

mai 8, 2003, 23:00 CEST

Kan hydrogen i samspill med vindkraft bli den beste energiløsningen for avsidesliggende områder? I et pionerprosjekt på Utsira - en flott og vindfull øy på norskekysten utenfor Haugesund - vil Hydro etablere et demonstrasjonsprosjekt for å vise hvordan vindkraft og hydrogen sammen kan sikre energiforsyningen og gjøre et samfunn helt uavhengig av fossile brensler.

Prosjektet er det første fullskala-anlegget i verden og er en grensesprengende milepæl i arbeidet med å utvikle grønne energisystemer.

Utsira har en befolkning på bare 250 personer, men vil i 2003 bli stedet for et stort pionerprosjekt på energiområdet. Nå er nemlig alle konsesjoner og planer klare, beslutningene er fattet: Hydro setter i gang med demonstrasjonsprosjekt for å benytte vindkraft og hydrogen i et samspill for å sikre grønn energi.

Utfordringen er enkel: å sikre stabil og tilstrekkelig med kraft basert på fornybare energikilder til ti husstander på Utsira året rundt.

Vindkraft alene vil ikke være en god nok løsning. Kraftige stormer raser ofte over øya, men det kan også være vindstille. Vindturbiner kan verken brukes når vinden er for sterk eller for svak, dessuten vil etterspørselen også variere. Brukt sammen med hydrogen kan derimot energien fra vindturbinene lagres. Hydrogen er en meget god kjemisk energilagrer.

Vindkraft og hydrogen i samspill

Ideen er å fremstille hydrogen ved å benytte den overskuddsenergien vindmøllene skaper. Hydros løsning for Utsira er å montere en vindturbin som knyttes til et anlegg som kan fremstille hydrogen.

Hydrogenet fremstilles ved hjelp av en elektrolysør som vil bli levert av Hydro Electrolysers. Hydrogenet benyttes deretter til å produsere elektrisk kraft når vinden ikke strekker til. I første omgang vil det bli benyttet en hydrogendrevet motor til å drive en generator som produserer elektrisk kraft. I løpet av våren 2004 vil det bli montert en brenselscelle som kan benytte hydrogenet direkte til å gi elektrisk energi.

Allerede i januar 2004 skal anlegget stå klart. I juni settes det første spadestikk, mens de to vindmøllene vil bli montert i løpet av august 2003. Deretter vil høsten bli benyttet til å klargjøre hydrogenanlegget.

Banebrytende pilotprosjekt

– Dette er et utrolig spennende fullskala pilotprosjekt. Utsira vil bli et utstillingsvindu for hvordan vi i fremtiden kan skape bærekraftige energisystemer basert på fornybar energi, sier Jørgen Rostrup, direktør for Renewables and Hydrogen i Hydro.

– Siden dette er et pilotanlegg kan vi ikke forvente at det også er et lønnsomt anlegg, men for oss er det veldig verdifullt Anlegget på Utsira vil gi oss unik erfaring med bygging og drift av et fremtidsrettet anlegg. Vi er takknemmelige for den entusiasme og velvilje vi har møtt for prosjektet både hos de som bor på Utsira og hos lokale og nasjonale myndigheter og ser frem til nå å samarbeide med å realisere planene.

Trekker på bredden i Hydros kompetanse

For Hydro er Utsira-prosjektet ekstra spennende fordi selskapet kan benytte erfaringer fra mange deler av sin virksomhet.

Hydro er allerede en av verdens største produsenter av hydrogen og har over 80 års erfaring med produksjon og lagring av hydrogen gjennom sin landbruksvirksomhet. Som Norges største private produsent av elektrisk kraft har Hydro også erfaring med å bygge ut og drive anlegg. Gjennom oljevirksomheten er Hydro også vant til krevende værforhold fra sine oljeplattformer og legger stort vekt på å møte strenge krav til sikkerhet, ivareta hensyn til natur og miljø, utvikle gode tekniske løsninger og sørge for en varig og lønnsom drift.