Generalforsamling i Statoil(VEDLEGG) 

mai 9, 2003, 07:35 CEST

Generalforsamlingen i Statoil ASA vedtok 8. mai 2003 styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2002.

Forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 2,90 kroner per aksje til dem som var aksjonærer per 8. mai 2003 med utbetaling fra 23. mai 2003, ble også vedtatt.

Statoils ordinære aksje notert på Oslo Børs blir notert eksklusive utbytte fra og med 9. mai 2003. American Depository Shares (ADS) notert på New York Stock Exchange ble notert eksklusive utbytte den 6. mai 2003.

Foreslåtte tilpasninger av Avsetningsinstruks for Statoil ASA ble vedtatt.

Se protokoll og vedlegg.

Kontaktpersoner:

Informasjonsavdelingen - Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17, 918 70 741 (mobil)

Investor Relations - Mari Thjømøe, tlf. 51 99 77 90, 907 77 824 (mobil)