Havbunnsutstyr klart for Kristin

mai 9, 2003, 09:30 CEST

Havbunnsrammene til det Statoil-opererte Kristin-feltet i Norskehavet er klare for installasjon i henhold til plan. De skal være på plass på feltet før utgangen av juni, slik at boringen av produksjonsbrønner kan starte rundt 1. juli.

De fire havbunnsrammene er bygd ved Aker Kværners verft i Egersund.

Kristin-feltet skal produseres med 12 havbunnsbrønner knyttet til en flytende plattform. Planlagt produksjonsstart er sommeren 2005. Totale leveranser av tørrgass er anslått til 35 milliarder kubikkmeter i perioden fra 2005 til 2016.

Utbyggingen er beregnet å koste totalt 17 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av leveransene i Kristin-prosjektet kommer fra norsk industri.

Statoil er verdens nest største operatør av havbunnsbrønner, og har i dag over 200 slike brønner i produksjon på norsk sokkel. Ved utgangen av 2005 opererer selskapet ventelig 270 havbunnsbrønner, etter at Kristin-feltet og andre nye utbygginger er satt i produksjon.

Selskapet har vært pådriver i utviklingen av havbunnsteknologi. Norsk industri er ledende på verdensbasis innenfor dette fagområdet. De tre største selskapene i bransjen har hovedsete i Norge, og disse har økt sine internasjonale leveranser betydelig de siste årene.