Utbygging av J-strukturen på Oseberg Sør er godkjent

mai 14, 2003, 23:00 CEST

Regjeringen godkjente i statsråd torsdag plan for utbygging og drift av Oseberg Sør J-struktur. - Utbyggingen er et godt eksempel på vårt arbeid med videreutvikling av våre kjerneområder på norsk sokkel, sier lederen for Drift og Utvinning i Hydro, Torgeir Kydland.

Utbygging av Oseberg Sør J-struktur vil medføre økt oljeproduksjon fra Oseberg-området, samt en bedre utnyttelse av kapasiteten på Oseberg Sør-plattformen og eksisterende infrastruktur.

Oseberg Sør J bygges ut med en undervanns brønnramme med to produksjons- og to vanninjeksjonsbrønner knyttet til plattformen. Brønnrammen og rørledninger vil bli installert sommeren 2004, og boring skal etter planen starte i august 2004.

Planlagt produksjonsstart er satt til oktober 2004, og feltet vil ha en platåproduksjon på 21.000 fat olje pr. døgn. De forventede utvinnbare reservene er beregnet til 3,8 millioner Sm3 olje og 0,49 milliarder Sm3 gass.

Utbyggingen har en kostnadsramme på om lag 1,4 milliarder kroner.

Rettighetshavere:

  • Norsk Hydro Produksjon as (operatør) - 34,0 prosent
  • Petoro  AS - 33,6 prosent
  • Statoil ASA - 15,3 prosent
  • Total E&P Norge AS - 10,0 prosent
  • Mobil Development Norway AS - 4,7 prosent
  • Norske Conoco A/S -2,4 prosent