Kjøper seg inn i Brasil-blokk

mai 14, 2003, 23:30 CEST

Statoil har inngått en avtale om å kjøpe seg inn med 25 prosent i den Shell-opererte blokken BM-C-10 utenfor Brasil. Den første leteboringen ble nylig startet i blokken.

BM-C-10 dekker et område på 1921 kvadratkilometer utenfor Rio de Janeiro og ligger i et lite utforsket dypvannsområde nær den produktive delen av Campos-bassenget.

"Vi mener dette er et spennende område. I og med at blokken ligger på 2900 meters dyp, vil dette gi Statoil erfaring med leteboring på slike dyp og med ny boreteknologi," sier Tony Dore. Han er direktør i den globale leteorganisasjonen GEX i forretningsområdet Internasjonal leting og produksjon.

Den første letebrønnen, 1-Shell-14-RJS ble startet 25. april, med håp om å finne olje.

Operatøren Shell sitter igjen med en andel på 40 prosent i blokken, mens partneren Wintershall eier 35 prosent.

Statoil deltar fra før i fire andre lisenser utenfor Brasil.

Avtalen avhenger av godkjenning fra det statlige direktoratet Agência Nacional do Petróleo (ANP).