Snøhvit gir lokale ringvirkninger

mai 15, 2003, 07:00 CEST

Utbyggingen på Melkøya i Hammerfest har hittil sikret nordnorsk næringsliv kontrakter til en større verdi enn det som var forventet for hele utbyggingsperioden.

Ved utgangen av april var bedrifter i Nordland, Troms og Finnmark tildelt kontrakter for 980 millioner kroner i forbindelse med Snøhvit-utbyggingen. Bedrifter i Hammerfest alene er allerede sikret leveranser for 710 millioner. Forventet lokal kontraktsverdi for hele utbyggingsperioden fra 2000 til 2005 var på 600 millioner.

”Petroleumsindustrien generelt er en krevende kunde. Det er et kvalitetsstempel for landsdelen at nordnorske bedrifter har klart å sikre seg såpass store leveranser til prosjektet,” sier Statoils industrikoordinator Halvor Engebretsen.

Han mener noe av årsaken ligger i det utstrakte samarbeidet mellom Statoil og Snøhvit Næringsforening. Foreningen organiserer i dag nærmere 400 lokale og regionale bedrifter med mål om leveranser til Snøhvit.

"Gjennom en god dialog sikrer vi oss at potensielle leverandører og underleverandører får vite hva som kreves tidlig nok til at de kan bli prekvalifisert og delta i konkurransen om oppdragene”, sier Engebretsen.

Han poengterer at dette borger for et godt videre samarbeid, noe som er viktig både for Statoil og for Nord-Norge.