Satser på rensing av produsert vann

mai 15, 2003, 09:00 CEST

Statoil kjøper seg inn med 50 prosent i det Stavanger-baserte selskapet CTour Process Systems AS, som spesialiserer seg på teknologi for rensing av produsert vann ved oljeproduksjon.

Det er Statoils investeringsselskap Offtech Invest AS innenfor enheten Teknologi, Industri og kommersialisering, som ivaretar handelen.

CTour Process Systems har overtatt patentrettighetene og markedsfører CTour-teknologien. Den har vist seg å være effektiv ved rensing av store mengder forurenset reservoarvann. To pilotprosjekt er gjennomført på Statfjord B-plattformen i Nordsjøen, hvor Statoil er operatør.

"Pilottestene viser at rensing med CTour kan redusere hydrokarbonutslipp i vann fra Statfjord-feltet med 70 prosent," sier spesialrådgiver Eivind Aarebrot i Prosess Teknologi.

Statoil skal nå bygge et fullskala-anlegg på Statfjord C.

Teknologien er utviklet ved Rogalandsforskning i samarbeid med blant andre Statoil.

Metoden går ut på at plattformens eget kondensat anvendes til å rense produsert vann for miljøskadelige hydrokarboner. Kondensatet vasker ut hydrokarbonene fra vannet.

"Teknologien kan få stor betydning for Statoil, og er et alternativ til å injisere det produserte vannet i undergrunnen. Rensing er dessuten vesentlig billigere," framholder Aarebrot.

Metoden kan spare oljeselskapene for betydelige kostnader, og er et viktig ledd i arbeidet med å utvikle nye miljøvennlige løsninger. Statoil er på god vei til å møte myndighetenes krav om null skadelige utslipp fra olje- og gassfeltene innen 2005.