Kvitebjørn-dekk på plass

mai 16, 2003, 15:30 CEST

Dekket til den Statoil-opererte Kvitebjørn-plattformen ble installert på feltet i Nordsjøen i dag, 16. mai. Det ble løftet av lekter og satt på stålunderstellet av verdens største kranfartøy, Saipem 7000.

"En svært vellykket løfteoperasjon under flotte værforhold," sier Terje Samuelsen, Kvitebjørn-prosjektets representant på Saipem7000.

Plattformdekket ble slept til feltet for første gang tidlig i april. Flere forsøk på installering ble stoppet på grunn av for store dønninger. Dekket har ligget i Bjørnefjorden sør for Bergen i påvente av installasjonsvær.

"15. mai ble dekket på nytt slept til feltet og var framme natt til 16. mai. Det ble løftet av lekteren klokka 12.30 i dag, og ble plassert på understellet klokka 15.00," opplyser Samuelsen.

Ifølge direktør for Kvitebjørn-prosjektet, Bjarne Bakken, er innløftingen av dekket den viktigste milepælen i prosjektet.

"Installasjonen av dekket er en svært krevende operasjon. Dessverre har ikke værgudene vært på vår side før nå. Vi må vurdere om forsinkelsen kommer til å forskyve planlagt borestart i august. Dette er imidlertid en selvpålagt milepæl som ikke får konsekvenser for oppstarten av Kvitebjørn høsten 2004," sier Bakken.

Dekket veier rundt 11.000 tonn og er det tyngste og største løftet Statoil har gjennomført til havs. Det står på et 220 meter høyt, todelt stålunderstell som også er installert av Saipem 7000. Det er første gang på norsk sokkel og andre gang globalt at et stålunderstell installeres på denne måten.

Dersom været holder, skal boretårn og boreslammodul løftes inn rett etter dekket. Deretter følger ekstra boligmodul, flammebom og en del mindre moduler. Siden står oppkobling og ferdigstillelse for tur.

Leveransene fra Kvitebjørn-feltet skal starte 1. oktober 2004.

Feltet inneholder rundt 55 milliarder kubikkmeter gass og 22 millioner kubikkmeter kondensat.