Hydro-støttet kransimulator innviet

mai 20, 2003, 23:00 CEST

En ny kransimulator - "Hydro-krana" - ble onsdag innviet hos Ship Manoeuvring Simulator Centre AS (SMS) i Trondheim. Den nye kranen gir økt kapasitet og skreddersydd opplæring av kranførere og dekksmannskaper.

Den nye kransimulatoren skal brukes for å trene offshorepersonell på kran- og løftejobber. Ny programvare gjør det mulig å gjennomføre virkeligstro trening på hver av Hydros 11 installasjoner på norsk sokkel.

– Dette er den beste treningen vi kan få. Ved hjelp av kransimulatoren kan vi både få trent på vanlige løft og på nødsituasjoner. Det er viktig, for det får man ikke til vanlig, sier Kjell Skjervheim, direktør for driftsteknologi i Hydro.

Hydro har bidratt med fem millioner kroner til bygging av den nye simulatoren hos SMSC. Det mener Skjervheim er vel anvendte penger:

– Hydro har valgt å støtte dette prosjektet fordi vi har sett hvor nyttig kransimulatortreningen har vært i arbeidet for å gjøre kran- og løfteoperasjoner sikrere.

– Vi så behovet for økt kapasitet både for å få egne ansatte og våre kontraktører igjennom læringsprogram. I 2001 ble det besluttet å gjennomføre kurs for kranførere og flaggmenn, og tilbakemeldingene har vært gode. Vi ser på dette som verdifull trening både for kranførere og de som jobber på dekk, sier han.

Virkelighetsnært

Direktør Per Anders Oksum, som har ansvaret for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Hydro-konsernet, tok selv kransimulatoren i nærmere øyesyn under innvielsen. Han ser på treningen som et godt virkemiddel i Hydros sikkerhetsarbeid.

– Det er veldig bra med god og systematisk trening av kranførere og dekkspersonell. Det er viktig å trene på uforutsette operasjoner i "trygge" omgivelser uten at det får konsekvenser. God opplæring og trening på alle områder bidrar til bedre sikkerhet, understreker han.