"Gå til hovedinnhold"

Enighet om 1,9 prosent i lønnsforhandlingene for Norsk Hydro

mai 21, 2003, 23:00 CEST

Norsk Hydro har gjennomført lønnsforhandlinger for ca. 6.000 ansatte innenfor Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF), Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT), Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund (NOPEF), Handel og Kontor i Norge (HK), EL & IT Forbundet, Norsk Merkantilt Forbund (NMF) og Lederne.

Partene er enige om et lønnsoppgjør innenfor en totalramme på 1,9% .

Partene har under forhandlingene tatt hensyn til konkurranseutsatt eksportindustris behov for å få lønnsveksten mer på linje med våre viktigste internasjonale konkurrentland.

Partene har også vist til bestemmelsen i overenskomstene som åpner for muligheten til lokalt å avstå fra hele eller deler av oppgjøret, der dette ikke kan forsvares økonomisk.