Borer på Verdandi

mai 22, 2003, 08:00 CEST

I dag, 22. mai, startet Statoil boringen av første letebrønn på prospektet Verdandi i blokk 16/1 i Nordsjøen.

Blokken ligger om lag 25 kilometer sørvest av det Hydro-opererte Grane-feltet.

"Vi leter spesielt etter olje i denne brønnen," sier sektorsjef i Leting norsk sokkel, Øivind Dahl-Stamnes. Han legger til at det er knyttet stor usikkerhet til mulighetene for funn i Verdandi, slik som i alle nye prospekt.

Boringen utføres av riggen Borgland Dolphin. Operasjonen tar ventelig en måneds tid, ifølge Dahl-Stamnes.

Operatøren Statoil utfører boringen på vegne av lisens 167. Rettighetshavere er Det norske oljeselskap (20 prosent) og Statoil (80 prosent). Blokken ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.