Startskudd for rørlegging fra Baku

mai 23, 2003, 09:30 CEST

Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Company (BTC) har startet leggingen av oljerørledningen som skal gå fra Aserbajdsjan via Georgia, til Tyrkia. Statoil er partner i BTC.

Oppstarten av arbeidet i Georgia ble markert ved en seremoni i dag, 23. mai, i byen Tetriskaro. President Eduard Shevardnadze fra Georgia og ledere i BTC deltok i seremonien.

Det 1768 kilometer lange røret skal gå fra Baku via Georgias hovedstad Tbilisi, og fram til den tyrkiske oljeterminalen i Ceyhan ved Middelhavet. Traséens høyeste punkt blir 2850 meter over havet. Ingen av de mer enn 35 000 berørte landeierne vil måtte relokaliseres som følge av rørledningen.

John Høines er Statoils styrerepresentant i BTC. Han påpeker at det her er gjort et særdeles omfattende forarbeid for å unngå negative konsekvenser for befolkningen i området og for miljøet.

Rørprosjektet gir om lag 10.000 arbeidsplasser i byggefasen, hovedsakelig lokalt rekrutterte, og skaper en rekke positive ringvirkninger for de berørte landene.

Røret får kapasitet til å frakte én million fat olje per dag, og blir den viktigste eksportveien til Middelhavet for olje fra Aserbajdsjan og det sørlige Kaspihavet.

Ledningen skal etter planen stå klar i første kvartal 2005, for å ta unna produksjonen fra første fase fra oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i Kaspihavet.

Beregnede investeringer er 2,9 milliarder dollar.

Statoils andel i BTC er på 8,71 prosent, mens operatøren BP har 32,6 prosent. Statoils andel i det BP-opererte oljefeltet Azeri-Chirag-Gunashli i Kaspihavet er på 8,56 prosent.