Marin-installasjonskontrakt til Heerema Marine Contractors

mai 26, 2003, 08:00 CEST

Heerema Marine Contractors Nederland B.V. er i dag tildelt Marin installasjonskontrakten for Oseberg Sør J Struktur Prosjektet.

Arbeidet består av å transportere Subsea bunnrammen med manifold samt beskyttelsesstruktur fra fabrikasjonsstedene på land ut til Oseberg feltet samt utføre installasjonsarbeidet for disse stålstrukturene på Oseberg Sør - J området.

Subsea bunnrammen med manifold og beskyttelsesstruktur fabrikkeres av FMC Kongsberg Subsea as gjennom bruk av Hydros rammeavtale med dette selskapet. Stålstrukturene er planlagt fabrikkert i henholdsvis Langesund / Larvik og Orkanger. Selve installasjonsarbeidet på feltet er planlagt utført i siste halvdel av juni 2004.

Heerema Marine Contractors vil benytte tungløftsfartøyet Hermod for selve installasjonen. Kontrakten med Heerema Marine Contractors har en verdi på 18,5 millioner kroner.

I tillegg til Oseberg Sør J prosjektet inneholder kontrakten med Heerema Marine Contractors en opsjon for tilsvarende Marin installasjonsarbeider for Vestflanken området.

Kontrakten som tildeles Heerema Marine Contractors ble vunnet i konkurranse med en rekke andre Marin installasjons selskap.