Mer effektiv aksjeprising

mai 30, 2003, 13:00 CEST

Oslo Børs har redusert kursintervallet, det vil si minste kursendring ved handel i Statoil-aksjen, fra 0,50 til 0,25 kroner.

"Redusert kursintervall er positivt for Statoil-aksjen. Det vil føre til mer effektiv prising og bør lede til økt handelsvolum," framholder Mari Thjømøe, leder for Investor Relations i Statoil.

Hun legger til at Statoil nå får en mindre avstand mellom prisintervallene, og kommer mer på linje med selskapets konkurrenter.

"Vi er godt fornøyd med fleksibiliteten Oslo Børs og Norex-alliansen (Københavns Fondsbørs, Iceland Stock Exchange, Stockholmsbørsen og Oslo Børs) har utvist ved å være lydhøre for markedets synspunkter i denne saken," sier hun.

I en melding fra Oslo Børs heter det at endringen er foretatt på bakgrunn av innspill fra medlemmer, investorer og utstedere. Innspillene har primært gått på at det er uheldig å holde kursintervallet så høyt som 0,50 kroner, tilsvarende om lag én prosent, for aksjer som handles rett over 50 kroner.

Endringen innebærer at Oslo Børs reduserer det minste kursintervallet for aksjer som handles på kurser mellom 50 og 149,75 kroner.

Endringen trer i kraft 23. juni.

Statoil-aksjen omsettes i dag, 30. mai, for 59,50 kroner på Oslo Børs.