Eierandel i Nord-Norges største kraftproduksjonsselskap

juni 2, 2003, 23:00 CEST

Gjennom en aksjeemisjon er Hydros andeler i Sundsfjord Kraftlag overtatt av SKS Produksjon. Etter dette eier morselskapet Salten Kraftsamband AS om lag 80 prosent av aksjene i SKS Produksjon, mens Hydro eier om lag 20 prosent.

– Mandag 2. juni ble det fattet vedtak som medførte en ytterligere markering av Salten Kraftsamband som et av de viktigste energiselskapene i Nord-Norge, heter det i en pressemelding fra selskapet. Ansatte og anleggene tilhørende Sundsfjord Kraftlag ble da overført til SKS Produksjon, som inngår i Salten Kraftsamband. Med dette er konserndannelsen av tidligere Salten Kraftsamband og innlemmingen av Sundsfjord Kraftlag fullført.

Totalt har SKS-konsernet 141 ansatte. SKS Produksjon er Nord-Norges største kraftproduksjonsselskap, med 45 ansatte fordelt på administrasjonssentret på Fauske og driftssentre i Sulitjelma, Oldereid og Sundsfjord. Selskapet skal eie og drive åtte kraftverk i Sulitjelma, Oldereid og Sundsfjord med en samlet egenproduksjon på om lag 1.700 GWh. Selskapet forestår også kraftomsetning av egenproduksjonen.

– Ved denne omstruktureringen sikres fortsatt et lokalt eierskap til og styring med vannkraften i Sundsfjord, samtidig som man får til en restrukturering av kraftbransjen i Salten som eierne og myndighetene vurderer som formålstjenlig. Omstruktureringen vurderes også som positiv både for de ansatte i Sundsfjord og i SKS Produksjon ved at arbeidsplasser trygges gjennom etablering av sterkere enheter og etablering av faglig utfordrende miljøer, heter det i pressemeldingen fra Salten Kraftsamband.

Salten Kraftsamband på internett