Skip to Content
no

Verdens nordligste vindpark åpnet på Havøygavlen

juni 3, 2003, 23:00 CEST

Olje- og energiminister Einar Steensnæs foretok onsdag den offisielle åpningen av Havøygavlen vindpark i Måsøy kommune i Finnmark.

Vindkraftverket, som er verdens nordligste, har vært i drift siden oktober i fjor og vil ha en årlig produksjon av elektrisk kraft på om lag 120 gigawattimer (GWh). Det tilsvarer det årlige forbruket til 5.000-6.000 norske husstander.

I sin innvielsestale viste Steensnæs til at Havøygavlen vindpark, sammen med vindparken på Smøla, representerer en milepæl i arbeidet med energiomleggingen i Norge.

– Vindkraft har vist seg å være et godt supplement til den norske vannkraften og står fram som et interessant alternativ og en viktig bidragsyter til det norske energisystemet, konkluderte statsråden før han trykket på knappen som startet en av vindturbinene på Havøygavlen.

Kreativt samarbeid

– Realiseringen av dette vindkraftprosjektet er muliggjort gjennom et kreativt samarbeid mellom Norsk Hydro og det nederlandske energiselskapet Nuon ved å kombinere salg av såkalte grønne sertifikater på det nederlandske markedet og elektrisk kraft fra Havøygavlen i Finnmark, sier sektordirektøren for Hydro Energi, Hilde Myrberg.

Grønne sertifikater representerer den samlede miljøverdien som kan knyttes til denne typen kraftproduksjon, og det er salget av disse sertifikatene som har gjort dette vindkraftprosjektet økonomisk interessant, sier Myrberg.

16 vindmøller

Vindkraftverket består av 16 vindmøller med en installert effekt på 2,5 megawatt (MW) slik at parken totalt har en installert effekt på 40 MW. Vindmøllene er levert, installert og drevet av det dansk-tyske selskapet Nordex, som har benyttet nyeste vindkraftteknologi. Havøygavlen vindpark ligger i et område med gode vindforhold, og gjennomsnittlig vindhastighet er mer enn ni sekundmeter.

Totale investeringer har beløpet seg til 310 millioner kroner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt et tilskudd på 65 millioner kroner.

Det er selskapet Arctic Wind A.S som eier Havøygavlen vindpark. Nuon har en eierandel på 53,5 prosent i dette selskapet og Hydro har 41,5 prosent. Utvikleren av vindkraftparken, Norsk Miljøkraft, har en eierandel på fem prosent.

Det første, men neppe det siste

For Norsk Miljøkraft og Hydro er dette vindkraftprosjektet deres første.

– Basert på erfaringene med dette prosjektet og dersom utviklingen i markedet tilsier det, vil Hydro vurdere omfattende utbygging av vindkraft i Norge og i andre europeiske land, sier sektordirektør Hilde Myrberg.

– Blant annet vil Hydro vurdere en vindpark på Harbaksfjellet i Fosen i Sør-Trøndelag som vil kunne stå ferdig i 2005. Det forutsetter at prosjektet får konsesjon og at rammebetingelsene i Norge legges til rette for utvikling av ny fornybar energi, sier hun.