Økokrim etterforsker Statoil-ansatt

juni 4, 2003, 12:00 CEST

Statoil har mottatt informasjon fra Rheinhold og Mahla (R&M), hvor det fremkommer at en tidligere ansatt i R&M har fremsatt påstander om at det uregelmessig er utbetalt penger fra en ansatt i R&M til en Statoil-ansatt i perioden 1998-2000.

Sammen med ledelsen i R&M kontaktet Statoil umiddelbart Økokrim da de ble kjent med påstandene.

"Vi ser svært alvorlig på slike påstander og vi vil gjøre alt vi kan for å bistå politiet i denne saken", sier Stig Bergseth, direktør for helse, miljø og sikkerhet i Statoil.

Bergseth understreker at Statoil ønsker åpenhet om slike saker, men presiserer at forholdet fremdeles er under etterforskning.

Statoil har også satt i gang en intern granskning av saken.