Kontrakt for elektronisk komplettering

juni 5, 2003, 07:00 CEST

Statoil har tildelt Schlumberger og WellDynamics én rammekontrakt hver for leveranse av elektrisk kontrollert brønnkompletteringssystem (DIACS) til Snorre.

Hver av rammekontraktene har en verdi på om lag 100 millioner kroner, og omfatter utvikling, produksjon, testing og installering av DIACS-utstyret.

Kontraktsperioden løper fra 23. mai 2003 til 1. juni 2006, med opsjon på ytterligere to perioder på to år. Rammekontraktene kan også utvides til å dekke andre Statoil-opererte felt i kontraktsperioden.

”Med disse rammekontraktene har Statoil bidratt til å introdusere ny teknologi og skape konkurranse på pris og teknologiutvikling i markedet,” sier kontraktsansvarlig Bjørn Schibevaag i Undersøkelse og produksjon Norge.

WellDynamics har allerede levert og installert fire DIACS-systemer på Snorre B. Rammekontrakten betyr at selskapet fortsatt skal levere dette utstyret til Snorre B, men nå i konkurranse med Schlumberger, som først vil ha sitt utstyr klart for installasjon i løpet av 2004.