Utdyper Statoils miljøpolicy

juni 5, 2003, 07:00 CEST

Statoils mål om null skade på miljøet er nå definert i en ny miljøpolicy som offentliggjøres i dag, 5. juni, på verdens miljødag.

Den nylig vedtatte miljøpolicyen er en presisering av hvordan Statoil skal jobbe med miljøspørsmål. Selskapet er det første som gir en klar definisjon av begrepet null skade. I det ligger at Statoils virksomhet vil påvirke – men ikke skade - miljøet.

”Vi skal bevare det biologiske mangfoldet, utslippene skal være under naturens tålegrense og arealbeslagene skal være begrenset,” sier miljødirektør Eli Aamot.

Konsernledelsen vil gjennomgå miljøpolicyen årlig framover. Den ønsker også å bidra i drøftingen av fremtidige problemstillinger. Statoils forretning krever balanse mellom miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og økonomi.

”Miljøpolicyen gir føringer for hvordan vi skal drive forretningen. Denne policyen bringer oss et stykke videre. Men det er resultatene som teller, og de skapes ute i forretningen,” fastslår Eli Aamot.

Ny teknologi og profesjonelle prosedyrer er virkemidler for å oppnå målet om null skader. Policyen innebærer tilpassede løsninger fra prosjekt til prosjekt. En moden norsk sokkel med gammel teknologi krever andre løsninger enn nye utbygginger nasjonalt og internasjonalt.

”Svaret er skreddersøm,” sier Aamot. ”Internasjonalt må vi også tilpasse oss lokal kultur for å finne de beste løsningene totalt sett. Disse finner vi i et samspill mellom teknologi, mennesker og kultur.”

Statoil har kommet langt på miljøsiden og har mange gode eksempler på at selskapet har vært i tet for å finne miljøvennlige løsninger. Selskapet blir stadig utfordret på ambisjonsnivået, og vil gjøre sitt for å bidra til å møte verdens voksende energibehov på en miljøvennlig måte.

Les mer om Statoils miljøpolicy >>