Satser rundt Sleipner

juni 10, 2003, 09:00 CEST

Statoil har inngått avtale med Esso om kjøp av rettigheter i utvinningslisensene 029B og 241 i den sørlige delen av Nordsjøen.

029B er lokalisert i blokk 15/6, nord for Sleipner Vest-feltet, mens 241 ligger i blokk 15/9, like sør for Sleipner Vest.

"Dette er letelisenser i et satsningsområde for Statoil, særlig med tanke på muligheter for mer føde til eksisterende infrastruktur på Sleipner-feltene," sier Lars Jan Jaarvik, letesjef i området Troll-Sleipner.

Tidligere i vår kjøpte Statoil rettigheter fra Shell i de to Esso-opererte lisensene 001B og 028B i det samme området.

"Vi styrker nå vår posisjon i dette området ytterligere, og blir sammen med Esso en sentral aktør. Nå går vi til felles innsats for leting og senere utvikling av nye forekomster i området," sier Jaarvik.

Transaksjonen innebærer at Statoil overtar 50 prosent i utvinningslisens 029B og 15 prosent i 241. Selskapet hadde fra før 35 prosent i 241. Dermed står Esso og Statoil nå med 50 prosent hver i begge lisensene.