Kontrakt for stigerør til Kristin

juni 10, 2003, 07:00 CEST

På vegne av partnerne i Kristin-lisensen i Norskehavet, har Statoil tildelt Technip Offshore Norge kontrakten på leveranse og installasjon av fleksible stigerør til Kristin-plattformen. Kontrakten ble tildelt 6. juni og har en samlet verdi på i overkant av 400 millioner kroner.

Leveransen omfatter også produksjons-, olje- og gasseksportstigerør. Dessuten skal kontroll- og elektriske oppvarmingskabler til rørledningene installeres.

"Technip tildeles en meget viktig kontrakt som vil kreve store teknologiske utfordringer. Etter en grundig evaluering av tekniske løsninger og kostnader, skilte Technips anbud seg ut som det klart beste", sier Johan Fredrik Brandt, assisterende produksjonsdirektør for Kristin.

Sigerørene produseres på Technips fabrikk i Le Trait i Frankrike. Installasjonene skal etter planen skje i 2005, men noen av rørene vurderes forhåndsinstallert allerede høsten 2004.

Kristin-feltet får 12 havbunnsbrønner knyttet til en flytende plattform. Reservoaret befinner seg på nesten 5000 meters dyp. Fra produksjonsstart sommeren 2005 antas Kristin å ha en produksjonskapasitet på 126.000 fat kondensat og vel 18 millioner standard kubikkmeter gass (Sm3) per dag. Den totale leveransen av tørrgass fra feltet er anslått til 35 milliarder kubikkmeter i perioden fra 2005 til 2016.

Utbyggingen er beregnet til å koste omlag 17 milliarder kroner. Om lag 80 prosent av leveransene i Kristin-prosjektet kommer fra norsk industri.