Legger fram nye mål

juni 11, 2003, 10:00 CEST

Konsernsjef Olav Fjell og den øvrige konsernledelsen offentliggjør i morgen, 12. juni, hvilke mål Statoil har fram mot 2007 og hvordan disse målene skal nås.

Målene legges frem ved hovedkontoret i Stavanger, der Statoil for annet år på rad arrangerer Kapitalmarkedsdagen. I år er det to år siden Statoil gikk på børs i Oslo og New York.

Kapitalmarkedsdagen er et møte der representanter for de store norske og internasjonale bankene, fondsmeglerne og kapitalforvaltningsinstitusjonene får møte konsernledelsen i Statoil. Gjennom konsernledelsens presentasjoner, danner aktørene i kapitalmarkedet seg et bilde av hvordan de vurderer Statoils fremtidige strategier. Til syvende og sist er dette medbestemmende for kursutviklingen av Statoil-aksjen.

Rundt 100 investorer, analytikere og journalister får presentert Statoils strategiske muligheter og utfordringer framover.

"Vi ser på Kapitalmarkedsdagen og møtet med analytikerne som en fin anledning for Statoil til å presentere i detalj hvordan vi skal møte de utfordringene vi står foran fram mot 2007 og forklare nærmere hvordan vi skal nå våre mål," sier konsernsjef Olav Fjell.

Konsernsjefen vil innlede hovedpresentasjonen under årets Kapitalmarkedsdag. Deretter følger konserndirektør Inge K. Hansen før de øvrige konserndirektørene i selskapet presenterer sine områder.

Statoils ambisjon om å bli et internasjonalt oljeselskap vil bli viet oppmerksomhet, likedan utviklingen på norsk sokkel og innen foredling og markedsføring. Som hovedaktør i det europeiske gassmarkedet har Statoil en sentral rolle som vil bli nærmere belyst under møtet.

I dag, 11. juni, besøker 14 av gjestene Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen der Statoil er operatør, mens en annen delegasjon besøker Mongstad-raffineriet i Hordaland, landets største raffineri.

Lenke til presentasjoner >>