Kjærkommen kraft fra Tyin er i rute

juni 12, 2003, 23:00 CEST

Når nye Tyin kraftverk tas i bruk i oktober neste år, vil Hydro Energi i løpet av få år ha økt årsproduksjonen tilsvarende ett Alta-kraftverk uten vesentlige naturinngrep. Produksjonsdirektør Knut Johan Malvik mener grønne sertifikater innen vannkraft ville bidratt til at flere miljøgunstige utbygginger kunne gjennomføres.

Til sammen representerer oppgraderingene av Hydros kraftverk på Tyin, Fortun og Rjukan mer enn 500 GWh i økt årlig produksjonskapasitet. Alle disse utbyggingene er gjennomført med minimale naturinngrep.

– Som industriell forbruker bekymrer det Hydro at det i store deler av året er en stram kraftsituasjon i det norske markedet. Nye Tyin kraftverk innebærer 200 GWh i ekstra årlig produksjon sammenlignet med det gamle kraftverket, sa Malvik under en pressekonferanse på anleggsområdet onsdag.

Den økte produksjonskapasiteten vil være kjærkommen både for Hydros aluminiumverk i Årdal og for kraftmarkedet for øvrig. Malvik mener imidlertid at kapasiteten både ved Tyin og andre norske kraftverk kunne vært økt ytterligere, hvis utbyggerne hadde fått støtteordninger på linje med det som er aktuelt for vindkraft.

– Det er et stort potensial for økt produksjon fra norske kraftverk – og forbrukerne trenger kraften. Hadde vi hatt grønne sertifikater også på vannkraft, kunne vi tatt ut mye større produksjon, med bare små inngrep i naturen, sier Malvik.

Han bekrefter at Hydro har vært nødt til å velge bort tiltak som kunne bidratt til økt produksjon ved Tyin kraftverk, dette er tiltak som ville vært lønnsomme med "grønne støtteordninger".

Uten fraværsskader
Etter pressekonferansen fikk de fremmøtte journalistene innblikk i en verden som sjelden åpnes for publikum.

Med buss gikk turen gjennom den 1500 meter lange tunnelen fra Temrebakkene i Øvre Årdal og inn til kraftverkhallen.

Den store fjellhallen der generatorer, turbiner og transformatorer skal på plass, er 38 meter høy, 60 meter lang og 17 meter bred.

De omfattende sprengningsarbeidene er gjennomført uten alvorlige personskader:

– Anleggsbransjen har tradisjonelt vært ulykkesbelastet, men sammen med entreprenøren Selmer Skanska har vi lagt vekt på forebyggende tiltak og på å få inn rapporter om uønskede hendelser slik at vi kan forbedre oss og engasjere alle på anlegget i sikkerhetsarbeidet. Siden byggestart i september i fjor, har vi gjennomført i underkant av 400.000 arbeidstimer uten fraværsskader, sa anleggsleder Arne Nøttveit i Hydro Teknologi og Prosjekter (HTP).

Nyttige steinmasser
Satsingen på helse-, miljø og sikkerhet (HMS) preger hele Tyin-prosjektet. Inngrepene i naturen er svært begrensede i og med at ingen nye, store vannfall inngår i utbyggingen. Også de store mengdene med steinmasser som er hentet ut, vil komme til nytte i stedet for å bli et skjemmende avfallsprodukt.

Til sammen er det hentet ut 1,4 millioner kubikkmeter masser fra fjellet under sprengingen av 21 kilometer med tunnelganger. Steinmassene kommer til nytte i flere prosjekter som Årdal kommune gjennomfører.

Fyllmassene kommer blant annet til nytte på Ytre Moa like bak Hydros aluminiumverk i Øvre Årdal, der det er fylt ut 400.000 kubikkmeter stein som skal bli ny parkeringsplass og serviceområde for ulike kultur- og fritidsaktiviteter. Rundt 500.000 kubikkmeter stein er fylt ut på en ny parsell av riksvei 53, mens 230.000 kubikk er brukt til å utvide både nærings- og fritidsområdet ved Grandane ved Årdalsvannet.

Nye Tyin kraftverk – nøkkeltall:
  I dag Etter
utbygging
Nedbørsfelt (km2): 380 382
Årlig tilsig (106 m3): 556 559
Høyeste vannføring (l/s): 23.000 40.000
Samlet fallhøyde (m): 1005 1040
Installert effekt(MW): 192 360
Teoretisk utregnet total
årlig produksjon (GWh):
1180 1398