Strømsparing ga pris

juni 12, 2003, 07:00 CEST

Arbeidet med nye lysanlegg for å redusere energiforbruket har gitt Statoil en europeisk hederspris. Strømforbruket er enkelte steder redusert med opptil 80 prosent i forhold til før tiltakene ble iverksatt.

EU-kommisjonen roste Statoil for innsatsen konsernet har gjort ved sine landanlegg da prisen ble delt ut under den årlige konferansen for det europeiske GreenLight-prosjektet i Milano 21. mai.

GreenLight-prosjektet jobber for å redusere strømforbruket i yrkesbygg i Europa, og Statoil har som én av 14 norske virksomheter inngått en forpliktende avtale om å redusere energiforbruket til belysning.

Statoil har siden 1997 jobbet aktivt for å redusere energiforbruket i kontoranleggene, og ble i 2000 med i EU-prosjektet som har som mål å redusere energiforbruket med 30 prosent.

Kjell Sirevåg har ledet arbeidet med energieffektiviserende tiltak på belysningsanlegg på Statoils anlegg.

"Vi startet et prosjekt med energi-effektivisering på Rotvoll for 2-3 år siden, da vi begynte å se på elektriske løsninger i kontorbyggene. Vi har skiftet lysarmaturer ved flere kontorlokaler, og det har gitt gode resultater. På Rotvoll har vi greid å kutte energibruken opp til 80 prosent, mens andre steder er den redusert med 10-50 prosent", sier Sirevåg, som er glad for utmerkelsen Statoil har fått.