Statoil legger fram mål for 2007 

juni 12, 2003, 12:00 CEST

Statoil ASA legger i dag, 12. juni, fram sine finansielle og operasjonelle mål for 2007.

Målene annonseres på selskapets kapitalmarkedsdag i Stavanger. Selskapets mål for 2004 gjelder fortsatt, og vil bli fulgt opp til resultatene er levert i overensstemmelse med disse.

Målene for 2007 er:

  • Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (ROACE) på 12,5 prosent (13 prosent i 2008)
  • Produksjon på 1,3 millioner fat oljeekvivalenter daglig. Dette er en oppjustering fra 1,26 millioner fat, som er kommunisert tidligere, og innebærer en samlet vekst på 5 prosent per år
  • Reserveerstatningsrate over 130 prosent i gjennomsnitt over tre år
  • Under 6,0 amerikanske dollar per fat oljeekvivalent i gjennomsnittlige funn- og utviklingskostnader fordelt over tre år
  • Produksjonskostnader per fat oljeekvivalent på under 3,2 amerikanske dollar

De nye målene er basert på et sett med oppdaterte pris- og valutaforutsetninger. Samlet sett er de nye antakelsene mer krevende enn de gamle, noe som vises gjennom å beregne avkastning på sysselsatt kapital med gamle forutsetninger - avkastningen ville da økt med 0,5 prosent til 13 prosent.

Selskapet forventer at avkastningen på gjennomsnittlig sysselsatt kapital i årene 2005 og 2006 går litt ned fra nivået i 2004, men at målet nås på 12,5 prosent for 2007.

Statoils presentasjoner på kapitalmarkedsdagen kan hentes fra selskapets nettsted www.statoil.com/ir. Presentasjonene kan ses og høres via web-cast fra selskapets nettsider fra 13:00 - 18:10 norsk tid. Opptak av web-casten vil være tilgjengelig på nettsidene i etterkant.

Kontaktpersoner:

Investor relations: Thore E. Kristiansen, direktør, investor relations, telefon 916 64 659

Investor relations: Svein Harald Skår, investor relations officer, telefon 906 82 656

Pressekontakt: Wenche Skorge, informasjonsdirektør, telefon 51 99 79 17

Lenke til presentasjoner >>