Borevæsker til Kvitebjørn og Kristin

juni 15, 2003, 23:00 CEST

Statoil har tildelt Halliburton ved underleverandør Cabot oppdraget med å levere bore- og brønnkompletteringsvæske til produksjonsboringen på feltene Kvitebjørn og Kristin.

Oppdraget har en samlet verdi på 540 millioner kroner og vil vare fram til oktober 2004, med opsjon på to år ekstra.

Statoil er operatør for feltene Kvitebjørn i Nordsjøen og Kristin på Haltenbenken, og kontrakten er inngått som et tillegg under selskapets rammekontrakt med Halliburton for levering av borevæsker til virksomheten på norsk sokkel.

Leveransen gjelder cesium-format, en væskesammensetning som er spesialutviklet for boring og komplettering av brønner i reservoar med ekstra høyt trykk og temperatur, slik som i Kristin og Kvitebjørn. Det amerikanske selskapet Cabot utvinner grunnstoffet cesium ved gruvedrift, og har utviklet produktet.

Etter én prøveboring på hvert av feltene skal det avgjøres om nødvendige suksesskriterier oppfylles, slik at væsken kan benyttes gjennom hele boreprogrammet på de to feltene. Statoil har tidligere benyttet væsken på Huldra-feltet i Nordsjøen med godt resultat.

Boringen av produksjonsbrønner på Kvitebjørn- og Kristin-feltene starter i løpet av sommeren.