Varmekabler til Kristin-feltet

juni 16, 2003, 23:00 CEST

Statoil har i dag, 17. juni, inngått kontrakt med Nexans Norway for levering av elektriske varmekabler, dynamiske kabler og beskyttelsesutstyr til brønnstrømsrørene på feltet i Norskehavet.

Kontrakten er inngått på vegne av Kristin-lisensen, og er verdt om lag 125 millioner kroner.

Leveransen omfatter varmekabler, dynamiske kabler og et system for mekanisk beskyttelse som skal monteres på brønnstrømsrørene som forbinder havbunnsinstallasjonene med den flytende plattformen på Kristin-feltet. Oppvarmingssystemet skal hindre isdannelse i rørledningene ved uplanlagte produksjonsnedstengninger.

Ifølge Roald Sirevaag, ansvarlig for havbunnsinstallasjonene i Kristin-prosjektet, har varmekabelteknologien stor betydning for sikker drift og stabil produksjon.

"Teknologien reduserer risikoen ved uplanlagte nedstengninger og sikrer at vi raskt kommer tilbake i full produksjon."

Varmekabel-systemAlice Ølberg Boreet, som foreløpig er i bruk på feltene Åsgard og Huldra, er utviklet av Statoil i samarbeid med Nexans og annen norsk leverandørindustri. Systemet er nå videreutviklet for å tåle brønnstrøm med ekstra høy temperatur, slik som på Kristin-feltet.

Utstyret skal produseres ved Nexans' fabrikk i Halden. Installasjonsarbeidet skal utføres under en kontrakt som tidligere er inngått med Technip Offshore Norge.

Kristin-feltet skal produseres fra 12 havbunnsbrønner. Produksjonskapasiteten blir anslagsvis 126.000 fat kondensat og 18 millioner kubikkmeter gass pr dag. Planlagt produksjonsstart er sommeren 2005.