Avspark i Chile for karbonkreditter

juni 17, 2003, 23:00 CEST

De første verifiserte utslippskredittene for klimagasser i utviklingsland ble tirsdag overlevert til kjøperne.

Høytideligheten ble foretatt av Ramiro Riobo, som var Chiles sjefforhandler i Kyoto-forhandlingene, og Gianni López Ramirez, direktør i Chiles miljøministerium, i nærvær av Verdensbanken, vestlige regjeringer og selskaper, deriblant Hydro.

– Begivenheten vi har vært med på i dag, kan av flere grunner betegnes som historisk, sier seksjonssjef Liv Rathe i Hydro Energi. Hun representerte Hydro ved overleveringen fra Prototype Carbon Fund (PCF) til kredittkjøperne i Chiles hovedstad Santiago.

– Gjennomføringen følger reglene som er gitt i Kyoto-protokollen når det gjelder godkjenning og hvor store utslippsreduksjoner som kan gis. Etter ett år skal det foretas en beregning av hvor mange karbonkreditter som kan kjøpes, forklarer hun.

Det aktuelle prosjektet er et elvekraftverk som ikke medfører utslipp av karbondioksid. Beregninger gjøres i forhold til om tilsvarende strømmengde var blitt produsert fra et kullkraftverk. Når produksjonsdata foreligger om ett år, kan man mer presis beregne differansen i CO2-utslipp – og dermed hvor store kreditter per kilowattime som kan gis.

Det er i alt 23 eiere i Prototype Carbon Fund, og de fleste av dem er representert i Chile. I tillegg til Hydro deltar også Statoil og Utenriksdepartementet fra Norge.