"Gode framtidsutsikter for Hydro og Agri"

juni 18, 2003, 23:00 CEST

Norsk Hydros ledelse og ledelsen i Agri-virksomheten er meget positive til styrets beslutning om å forberede børsnotering av Agri.

– Både konklusjonen og tidspunktet er riktig. Agri er i mål med en stor snuoperasjon og er nå klar til å utnytte industrielle utviklingsmuligheter. Dette får vi best til ved at Agri får større finansiell handlefrihet som børsnotert selskap, understreker både Hydros generaldirektør Eivind Reiten og konserndirektør Thorleif Enger. Det børsnoterte selskapet skal ledes av Enger, som har vært sjef for Agri siden 1999.

Styrets konklusjon innebærer at Hydro framover legger full kraft bak videreutviklingen av Olje og Energi og Aluminium.

– Vi ser store muligheter i begge forretningsområder. Vi er midt inne i en periode med betydelig vekst i olje- og gassproduksjonen, og vi er i ferd med å skape et av verdens ledende aluminiumsselskaper. Hydro vil bygge videre på etablerte strategier i forretningsområdene, med utgangspunkt i konkurransefortrinn og selskapets kjernekompetanse, understreker Eivind Reiten.

– Vi skal videreføre de kvalitetene som kjennetegner Hydro, nemlig kommersiell og teknologisk nyskaping, førsteklasses prosjektgjennomføring og drift, aktiv porteføljestyring, samt kapitaldisiplin med fokus på bunnlinjen.

Børsnotering i første halvår 2004

Arbeidet med å forberede børsnotering av Agri starter umiddelbart. En prosjektorganisasjon bestående av flere titalls personer vil arbeide på heltid med utskillelsen av landbruksvirksomheten.

Målet er notering på Oslo Børs i løpet av første halvår 2004. Agri-virksomheten planlegger en egen kapitalmarkedsdag i november for å presentere planene for det nye selskapet.

– Hydro har vært en meget god eier, men nå er tidspunktet for utskillelse av Agri riktig både for Hydro og gjødselvirksomheten. Beslutningen åpner gode muligheter for Agri som selskap og for hele organisasjonen. Vi etablerer et nytt selskap, med nytt navn, ny identitet og en egen aksje, som gir et godt grunnlag for at vi nå skal skape vår egen framtid, sier Thorleif Enger.