Agri rendyrkes som børsnotert gjødselselskap

juni 19, 2003, 08:00 CEST

Styret i Norsk Hydro har besluttet å starte forberedelser for å etablere Agri-virksomheten som et selvstendig, norsk-basert selskap med notering på Oslo Børs. Hydro-konsernet vil i fremtiden konsentrere sin virksomhet fullt ut om forretningsområdene Olje og Energi og Aluminium.

Beslutningen kommer som resultat av en omfattende porteføljegjennomgang med sikte på fortsatt å skape størst mulig verdier for selskapet og dets aksjonærer.

– Hydros landbruksvirksomhet har gjennomført en vellykket snuoperasjon og er nå godt posisjonert for lønnsom vekst, konstaterer Hydros generaldirektør Eivind Reiten.

– Agri er verdens ledende gjødselselskap og har et betydelig verdiskapingspotensial framover. Agris videre verdiskaping og vekst kan best oppnås ved at virksomheten gis økt finansiell handlefrihet gjennom direkte tilgang til kapitalmarkedet. Samtidig gir beslutningen grunnlag for å konsentrere oppmerksomhet og finansielle ressurser om de betydelige utviklingsmulighetene innen Olje og Energi og Aluminium i tiden fremover.

Agri har 7.300 ansatte fordelt på mer enn 50 land og en omsetning på 33 milliarder kroner i 2002. Det er om lag 1.100 Agri-ansatte i Norge, de fleste av dem ved produksjonsanlegg i Porsgrunn og Glomfjord. Etter børsnotering vil Agri-virksomheten ut fra det nåværende forretningsomfang være blant de 10 største selskapene på Oslo Børs. Det nye selskapet vil ledes av Thorleif Enger, som har vært sjef for Agri-virksomheten siden 1999.