Forskerpris for fleksible stigerør

juni 19, 2003, 16:00 CEST

Professor Stig Berge (61) og doktor Svein Sævik (45) har i dag, 19. juni, mottatt Statoils forskerpris for 2002. De hedres for sitt mangeårige utviklingsarbeid av dynamiske stigerør.

Stig Berge er professor ved avdeling for marine konstruksjoner ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Svein Sævik er ansatt ved Marintek, som er en del av forskningsstiftelsen Sintef i Trondheim.

De to prisvinnerne har arbeidet med å utvikle gode løsninger for flytende produksjonssystemer. Disse systemene er avhengige av dynamiske stigerør. Nesten 40 prosent av den totale produksjonen på norsk sokkel skjer gjennom fleksible stigerør, enten via satellitter eller direkte fra undervannsinstallasjoner til flytende produksjonsanlegg.

Gjennom sitt gode lagarbeid har årets kandidater bidratt sterkt til å muliggjøre denne typen feltutbygging som blant annet er brukt på Åsgard, Visund og Kristin. Berge og Sævik har i en årrekke jobbet i tospann der Sævik har utviklet teori og numeriske modeller, og Berge har vært primus motor for eksperimenter med denne typen stigerør.

"Sammen har de to arbeidet fram grensesprengende og høyst nødvendig teknologi for flytende produksjonssystemer i værharde strøk. I dag er Statoil internasjonalt anerkjent som pioner innen bruken av slike løsninger," sier sjefforsker Arnt Olufsen.

Forskerprisen, som er på 200.000 kroner, ble delt ut på Statoils forskningssenter i Trondheim sammen med et litografi av den trønderske samtidskunstneren Steinar Hansen til hver av prisvinnerne. Prisen deles i år ut for tolvte gang. Den er en anerkjennelse av oppnådde forskningsresultater på høyt internasjonalt nivå innen et fagområde som anses som viktig for Statoil.