Forlenger rammeavtale med Bredero

juni 25, 2003, 14:40 CEST

Statoil har utøvd opsjon på rammeavtalen med Bredero Shaw for korrosjon- og vektbelegging av rør. Avtalen er forlenget med to år.

I løpet av kort tid vil Statoil rette en formell forespørsel til Bredero om korrosjon- og vektbelegging av Snøhvit-røret i Barentshavet og Ormen Lange-røret. Forespørselen vil ha en forventet totalverdi på i overkant av en milliard kroner for de neste to årene, hvorav rundt 90 prosent er knyttet til Ormen Lange-røret.

"Korrosjon- og vektbelegging av Ormen Lange-røret er en omfattende og viktig jobb. Brederos anlegg i Farsund er et optimalt anlegg med bakgrunn i arbeidets omfang," sier Odd Kristian Nøland, direktør for anskaffelser i enheten Prosjektgjennomføring i Undersøkelse og produksjon Norge.

Brederos anlegg i Farsund ble etablert da Statoil hadde en betydelig prosjektportefølje innen rørledningsprosjekter. Etter at en rekke prosjekter ble avsluttet var det imidlertid ikke grunnlag for å opprettholde produksjonen i Farsund. Rammeavtalen med Bredero ble imidlertid beholdt, og omfatter både det britiske anlegget ved Leith i Skottland og anlegget i Farsund.

Tildelingen av Ormen Lange-kontrakten kan ikke gjøres før partnerskapet har tatt en formell beslutning om utbyggingen. Statoil samarbeider med operatøren Hydro om rørprosjektet. Rørprosjektet fra Ormen Lange-feltet er det mest omfattende på norsk sokkel. Den totale lengden vil være 1200 kilometer.