OD nedjusterer ressursene

juni 25, 2003, 12:35 CEST

Oljedirektoratet (OD) har i dag, 25. juni, lagt fram en ressursrapport hvor totale mengder olje og gass på norsk sokkel nedjusteres med sju prosent, til 12,8 milliarder kubikkmeter oljeekvivalenter.

Nedjusteringen skyldes i stor grad reduserte anslag for uoppdagede gassressurser i Norskehavet og lavere forventninger til økt gassutvinning.

Statoil er i ferd med å gjøre sin egen vurdering av ressurspotensialet i forbindelse med 18. konsesjonsrunde, spesielt med henblikk på Norskehavet.

"Vi er enig med OD i at ressursanslagene for deler av sokkelen bør nedjusteres noe, spesielt etter en del tørre brønner de siste årene," sier Kent Høgseth, leder for dypvannsområdene i Norskehavet.

Statoil har fremdeles god tro på norsk kontinentalsokkel, men hovedutfordringen for industrien blir å få tilgang til nytt kvalitetsareal for leting.

"Vi ser fortsatt potensial for å gjøre store funn på norsk sokkel, særlig i Norskehavet og Barentshavet," sier Høgseth.

Selskapet legger stor vekt på å få fram nye ressurser, men er også opptatt av å øke utvinningen fra eksisterende felt.

Se ODs ressursrapport for 2003 her.