Gassfunn i Verdandi

juni 30, 2003, 14:20 CEST

Statoil har avsluttet boringen på Verdandi-prospektet i blokk 16/1 i Nordsjøen. Mindre mengder gass ble påvist i bergarter av Paleocen alder.

Formålet med boring av brønnene 16/1-6S og 16/1-6A var å undersøke mulige forekomster av olje. Det ble påvist en mindre mengde gass i 16/1-6S, mens det ikke ble påtruffet noen hydrokarboner i 16/1-6A.

Brønnene, som er lokalisert 70 kilometer nordøst for Sleipner-området, er nå permanent plugget og forlatt.

"Vi har gjort et lite gassfunn som per i dag ikke er lønnsomt," sier Frode Fasteland, letesjef for Nordsjøen i Undersøkelse og produksjon Norge.

Brønnene ble boret med riggen Borgland Dolphin ned til henholdsvis 1878 meter og 1993 meter under havnivå. Begge ble avsluttet i bergarter av Kritt alder. Boringen startet 22. mai.

Operatøren Statoil utfører boringen på vegne av utvinningstillatelse 167. Blokken ble tildelt i 13. konsesjonsrunde i 1991.

Rettighetshavere er Statoil med 80 prosent og Det norske oljeselskap med 20 prosent.