Ny bærekraftrapport

juli 3, 2003, 12:45 CEST

Statoil legger i dag, 3. juli, fram en ny spesialrapport om hvordan selskapet kan bidra til en bærekraftig utvikling. Rapporten heter Leverer det vi lover.

Det er andre gang Statoil gir ut en slik rapport. Den setter søkelyset på resultatoppnåelse og gjennomføring av de tiltakene som ble satt i 2002.

For Statoil er bærekraftig utvikling knyttet til ringvirkningene av selskapets virksomhet på mennesker, miljø og samfunn. Rapporten Leverer det vi lover skal kommunisere til markedet hvordan det er mulig for olje- og gassindustrien å bidra til en bærekraftig utvikling.

Konsernsjef Olav Fjell sier i rapporten at Statoil legger føre-var prinsippet til grunn. Han understreker at selskapets ansvar også gjelder miljø og samfunn.

"Vi har diskutert mye i Statoil om det er mulig å være bærekraftig når vi produserer en ikke-fornybar ressurs. Mitt svar på bærekraftutfordringen er at vi driver vår virksomhet på en slik måte at neste generasjon også får glede av det," sier Fjell.

Prosjektleder Anne Kristin Sydnes framhever at det er lagt større vekt på konkrete resultatoppnåelser i årets rapport. Statoils virksomhet i arktisk miljø i forbindelse med utbyggingen av gassfeltet Snøhvit i Barentshavet er ett av to områder som blir nærmere presentert. Det andre er Statoils engasjement i Aserbajdsjan.

"Vi mener å ha utviklet en Statoil-måte å arbeide på i Aserbajdsjan som vil være til inspirasjon for vår virksomhet i andre land," sier Sydnes.

Hun sier det er en etisk forpliktelse å bidra til bærekraftig utvikling samtidig som det er gode forretningsmessige argumenter for å gjøre det.