Selger andel i Tyrihans

juli 4, 2003, 08:00 CEST

Statoil har solgt 7,9 prosent av sine rettigheter i Tyrihans-feltet på Haltenbanken til Norsk Agip.

Statoil er operatør i produksjonslisensene som omfatter Tyrihans, PL 073 og 091, og hadde i utgangspunktet om lag 55 prosent i begge lisensene.

Transaksjonen er basert på en opsjonsavtale mellom Statoil og Norsk Agip om en eiermessig utjevning mellom rettighetshaverne i Tyrihans-feltet i forhold til feltene Åsgard og Kristin i samme område.

Som ledd i en samlet plan for Haltenbanken har Statoil mål om å utjevne eierinteressene i felt og lisenser i området. Formålet er å forenkle beslutningsprosessene og driften av feltene, noe som er positivt med tanke på den videre utviklingen i området.

Siste brønn i Tyrihans ble boret høsten 2002, med positivt resultat. Det er tidligere påvist gass og olje i henholdsvis Tyrihans Sør, PL 073 og Tyrihans Nord, PL 091.

Tyrihans-feltet vurderes nå for snarlig utbygging som satellitt til Åsgard- eller Kristin-feltet.

Rettighetshavere i PL 091 etter transaksjonen: Statoil 47,1% , ExxonMobil 33,0%, Hydro 12,0%, Agip 7,9%.

PL 073: Statoil 46,767%, Total: 33,333%, Hydro 12,000%, Agip 7,900%.

Avtalen trer i kraft ved godkjenning fra norske myndigheter.