Nytt beredskapsfartøy klart

juli 6, 2003, 23:50 CEST

Verdens mest avanserte beredskapsfartøy skal settes inn i områdeberedskapen på Haltenbanken i Norskehavet 1. august.

Stril Poseidon ble døpt 5. juli på Langsten verft i Romsdal av gudmor Annefi Tønseth Markman, produksjonsdirektør for det Statoil-opererte Norne-feltet.

Skipet skiller seg særlig ut fra andre beredskapsskip ved at det under vanskelige værforhold kan trekke livbåter direkte om bord gjennom en spesiell slipp akterut. Til vanlig skal skipets mann over bord-båt (MOB-båt) bli satt ut og tatt opp gjennom denne slippen.

Det er plass til 370 personer om bord på skipet. Det tilsvarer like mange personer som Heidrun-plattformen har sengekapasitet til.

I tillegg til sykestue er skipet utstyrt med helikopterdekk som gjør det mulig å få rask medisinsk assistanse, samt mulighet for å evakuere folk fra skipet.

Stril Poseidon eies av rederiet Simon Møkster Shipping. Rederiet har i samarbeid med konsulentselskapet Vik og Sandvik samt verftet utviklet og tatt patent på hekkarrangementet som kan ta opp MOB-båter og livbåter akterut.

Fartøyet er bygget på oppdrag for Statoil og er kontrahert for en periode på åtte år. Kontrakten har en verdi på rundt 600 millioner kroner.