Produksjonen i gang på Oseberg

juli 10, 2003, 13:30 CEST

Oseberg feltsenter i Nordsjøen produserer igjen etter nedstenging av produksjonen 9. juli. Nedstengingen ble forårsaket av en feil i luftsystemet og ble forlenget av en mindre gasslekkasje på Oseberg D-plattformen.

Oljeproduksjonen startet ved midnatt, og på formiddagen 10. juli var gasseksporten i gang, men oppkjøringen til full produksjon vil ta lengre tid enn normalt da nedstengingen har medført en del tekniske problemer som må løses.

Det strømmer omkring 450.000 fat olje i døgnet gjennom Oseberg Feltsenter til Sture-terminalen.

Oljen fra Oseberg Øst og Sør blir prosessert på feltsenteret og sammen med produksjon fra senteret utgjør dette rundt 300.000 fat i døgnet.

Brage, Oseberg C og Veslefrikk sender også oljen, ca 150.000 fat i døgnet, gjennom Feltsenteret til Sture, og alle disse feltene ble berørt av stansen.