Miljømilepæl på Heidrun

juli 14, 2003, 10:30 CEST

Heidrun-plattformen i Norskehavet har tatt i bruk nytt utstyr for reinjeksjon av produsert vann. Som første Statoil-opererte felt kan Heidrun nå håndtere alt produsert vann uten miljøskadelige utslipp.

Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen har investert om lag 600 millioner kroner i et anlegg for reinjeksjon av produsert vann. Gevinsten er at vann med oljepartikler og kjemikalier som tidligere ble sluppet ut i havet nå tilbakeføres til reservoaret. Ved normal drift betyr dette null skadelige utslipp sammen med vannet, og ingen økning i utslippene til luft. Det injiserte vannet fungerer dessuten som trykkstøtte i reservoaret, og bidrar til økt utvinning.

"For Statoil er dette et viktig steg mot null-utslippsmålet, og for Heidrun er det hovedtiltaket for å møte myndighetenes krav om null skadelige utslipp i havet innen utgangen av 2005," sier Sten Paltiel. Han er rådgiver i enheten Ytre miljø i Heidrun-organisasjonen.

Heidrun produserer fortsatt på platå, det vil si i overkant av 170.000 fat olje i døgnet. Sammen med oljen produseres rundt 75.000 fat vann (12.000 kubikkmeter) per dag. Det nye anlegget har kapasitet til å injisere vel 110.000 fat vann i døgnet når det er hundre prosent operativt, fra 1. august.

I årene framover kommer vannproduksjonen på Heidrun til å øke, og i 2005 er det planlagt en oppgradering av kapasiteten i anlegget, forteller Paltiel.