Skip to content

Kristin-kontrakter til Bredero

juli 16, 2003, 08:00 CEST

Statoil har inngått tre kontrakter med Bredero Shaw Norge for levering av rørledningsbelegg til Kristin-feltet i Norskehavet.

Kontraktene er inngått på vegne av Kristin-lisensen, og er verdt til sammen om lag 100 millioner kroner. Oppdragene omfatter levering og påføring av belegg til brønnstrømsrørene som forbinder havbunnsinstallasjonene med den flytende plattformen på Kristin-feltet. I tillegg omfatter leveransen belegg på røret for oljeeksport som går mellom Kristin- og Åsgard-feltet og på røret for gasseksport mellom Kristin og Åsgard Transport.

Belegget som skal benyttes er en videreutvikling av tilsvarende system benyttet på Åsgard-feltet. Systemet er nå utviklet for å tåle brønnstrøm med ekstra høy temperatur, slik som i Kristin-feltet.

I følge Ragnar Hjelmen, ansvarlig for rørledningssystemene i Kristin-prosjektet, er belegget et resultat av godt samarbeid mellom Statoil og leverandørene.

"Det er gledelig å se resultater av langsiktig og godt samarbeid, og at lokal industri er konkurransedyktig," sier han.

Kristin-feltet skal produseres fra 12 havbunnsbrønner. Produksjonskapasiteten blir anslagsvis 126.000 fat kondensat og 18 millioner kubikkmeter gass per dag. Planlagt produksjonsstart er sommeren 2005.