Hydro med første stratigrafiske eierfordeling på norsk sokkel

juli 17, 2003, 11:30 CEST

Hydro har fått myndighetsgodkjenning til å fordele eierskap i en produksjonslisens ved geologisk dybde. Dette er den første dybdespesifikke eierfordelingen på norsk sokkel.

I tillegg til geografisk omfang har norsk sokkel fått en ny inndelingsmessig dimensjon ved at olje- og gasselskapene nå kan inneha rettigheter på norsk sokkel i ulike geologiske dybder.

Myndighetsgodkjenningen av en såkalt stratigrafisk eierfordeling ble godkjent av Olje- og energidepartementet 27. juni i år.

- Hydro anser det som positivt at myndighetene åpner for denne typen praksis. Stratigrafisk inndeling gir økt grunnlag for en mer fleksibel eierfordeling av lisensene. Dette kan igjen bidra til å ytterligere stimulere for økt aktivitet og verdiskaping på norsk sokkel, sier informasjonssjef Lars Bjelvin i Hydro Olje og Energi.

Hydros salg av 35 prosent i produksjonslisens 143 til Paladin i 2002 var bakgrunnen for selskapets ønske om å gjennomføre den helt nye eierfordelingen. I salgsprosessen ble det enighet mellom rettighetshaverne for å dele inn lisensen i tre deler . inkludert stratigrafisk nivå. Som operatør for lisensen søkte Hydro dermed myndighetene om å få gjennomføre en slik eierfordeling.

De nye stratigrafisk inndelte lisensene har fått lisensnummer 143, 143 BS og 143 CS.