Nye store kraftkunder

juli 18, 2003, 08:30 CEST

Statoil blir strømleverandør for fem nye bedriftskunder. Selskapet satser nå utelukkende på bedriftsmarkedet innen elektrisk kraft.

De nye selskapene på Statoils kundeliste er næringsmiddelprodusenten Gro Industrier, malingsprodusenten Jotun og Grans Bryggeri. Disse har til sammen et årsforbruk på 78 gigawattimer (GWh). I tillegg har Statoil inngått avtaler om leveranser til Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner, og selskapet skal også stå for videresalg av fylkeskommunenes konsesjonskraft til markedet. Konsesjonskraft er kraften fylkene forvalter for kommunene.

Avtalene som er inngått innebærer at Statoil Norge skal levere all strøm kundene trenger ved å kjøpe kraft direkte fra den nordiske kraftbørsen. Avtalene har varighet på opp til to år, med mulighet for forlengelse.

"Tidligere ble dette tatt hånd om av lokale kraftleverandører. At vi nå overtar viser at vi har lykkes i vårt målbevisste arbeid mot bedriftsmarkedet," sier Stig Philip Kversøy i Statoil Norge.

Vest-Agder fylkeskommune har et eget forbruk på 19 GWh per år. Fylkets konsesjonskraft omfatter 123 GWh per år. Rogaland fylkeskommune har et eget årlig forbruk på 33 GWh, mens Rogaland fylkes konsesjonskraft er på 112 GWh per år.

Statoil Norge har markedsført kraft mot bedriftsmarkedet i fem-seks år og har i dag 58 kunder med et volum på til sammen 900 GWh. I tillegg forvalter selskapet 235 GWh konsesjonskraft.