Hydro selger Carmeda

juli 24, 2003, 08:00 CEST

Hydro Pronova har inngått avtale med et konsortium bestående av HealthCap og Investor Growth Capital om salg av det svenske datterselskapet Carmeda AB.

Hydro vil motta et kontantvederlag som etter fradrag for salgskostnader og minoritetsinteresser vil utgjøre om lag 180 millioner svenske kroner. Hydro vil i tillegg motta royalty av en viss andel av Carmedas fremtidige salgsinntekter. Salget vil medføre en estimert regnskapsmessig gevinst på om lag 120 millioner kroner, som forventes inntektsført i tredje kvartal 2003.

Carmeda utvikler, produserer og markedsfører biologisk aktive biokompatible overflater for medisinsk engangsutstyr og implantater, hovedsakelig innenfor områdene kardiologi, hjertekirurgi og vaskulær kirurgi.

Carmeda samarbeider med de verdensledende selskapene Johnson & Johnson/Cordis innen intravaskulære stenter, Medtronic innen bypass-kretser til behandling av hjertesvikt, og W.L. Gore & Associates innen vaskulære implantater. Selskapet har 40 ansatte og er basert i Stockholm.

Hydro Pronova AS er et 100 prosent eid datterselskap av Norsk Hydro ASA med ansvar for prosjekter og forretningsaktiviteter i periferien av Hydros kjernevirksomheter. Dette salget er et resultat av Hydros strategi om å fokusere på sine kjernevirksomheter. Konsortiet som overtar Carmeda, har et strategisk fokus innenfor samme type virksomhetsområde som Carmeda representerer. Hydro mener at Carmeda vil være bedre posisjonert til å realisere sitt fulle potensial under det nye eierskapet, går det fram av en pressemelding.

Besøk Carmeda på nett:

www.carmeda.com