Tildeler rørkontrakt for Snøhvit

juli 30, 2003, 07:00 CEST

Statoil har tildelt Technip Offshore Norge kontrakt på installasjon av rørledninger og kabler for Snøhvitprosjektet.

Kontrakten til en verdi av om lag 550 millioner kroner omfatter legging og sammenkopling av rørledninger og kabler ute på feltet, samt legging og sammenkopling av kontrollkabelen og kjemikalierørene mellom Snøhvitfeltet og Melkøya ved Hammerfest.

I tillegg inneholder kontrakten en opsjon på installasjon av rørledningen for reinjeksjon av karbondioksid (CO2) fra LNG-fabrikken på Melkøya.

Rørledningene mellom havbunninstallasjonene på Snøhvifeltet skal installeres i 2004. Året etter installeres kontrollkabel og kjemikalierør fra land, samt kontrollkablene mellom installasjonene ute på feltet.

"Dette er en meget omfattende og viktig kontrakt for Snøhvitprosjektet, ettersom den dekker store deler av rør- og kabelinstallasjonen til havs. Vi er spesielt fornøyd med å ha fått delt installasjonsaktivitetene mellom sesongene 2004 og 2005, siden dette gir oss bedre fleksibilitet i forbindelse med planleggingen av disse aktivitetene", sier Olav Hagland, rørledningsleder i Snøhvitprosjektet.

Kontrakt for legging av hovedrørledningen for brønnstrømmen mellom Snøhvitfeltet og Melkøya vil bli tildelt i løpet av høsten 2003.