Første Kristin-brønn bores

august 4, 2003, 23:00 CEST

Søndag 3. august startet boringen av den første produksjonsbrønnen på Kristin-feltet på Haltenbanken. Statoil står overfor store utfordringer i forhold til reservoarets trykk og temperatur.

Kristin er det mest ekstreme felt på norsk sokkel med hensyn til høyt trykk og høy temperatur (HPHT). I reservoaret er trykket 910 bar, og temperaturen er 170 grader celsius.

"For å imøtekomme disse utfordringene og gjennomføre arbeidet på en trygg og sikker måte, har vi lagt stor vekt på å trekke inn den erfaring og kompetanse vi har i Statoil, i tillegg til at vi har hentet erfaringer fra andre selskap. Det er også utarbeidet en egen HPHT-manual. 80 personen i nøkkelposisjoner på riggen og på operasjonskontoret har gjennomgått et spesifikt Kristin HPHT-kurs," forsikrer boreoperasjonsleder Severin Longva.

Boreriggen Scarabeo 5, som eies av entreprenørselskapet Saipem, kom til feltet fredag 1. august for å starte forberedelsene for boring og komplettering av den første brønnen, 6406/2-S-3H. Riggen er leid inn for 36 måneder.

Fire havbunnsrammer er montert på gass- og kondensatfeltet, og skal koples til en flytende produksjonsplattform. Totalt er det 12 brønner på feltet som alle skal bores og kompletteres før produksjonstart. Statoil vil benytte to rigger til å bore produksjonsbrønnene på feltet. Rigg nummer to, West Alpha, skal begynne boringen senere i år. Kristin er planlagt med produksjon fra 1. oktober 2005.

Rettighetshaverne i Kristin er Statoil (46,6 prosent), Petoro (18,9), Norsk Hydro (12), ExxonMobil (10,5), Norsk Agip (9) og Total (3).