God fremgang i andre kvartal

august 4, 2003, 07:30 CEST

I dag, 4. august, legger Statoil fram nok et godt kvartalsresultat. Konsernsjef Olav Fjell er trygg på at Statoil vil posisjonere seg enda sterkere og nå både kortsiktige og langsiktige mål framover.

”Resultatet viser at det har vært nok et godt kvartal for Statoil. Overskudd etter skatt er 4,4 milliarder kroner. I fjor hadde vi en stor valutagevinst på resultatet på andre kvartal. Holder vi den utenfor, er årets kvartalsresultat en forbedring fra i fjor,” sier en fornøyd konsernsjef.

På grunn av planlagte vedlikeholdsprosjekter og sesongmessige variasjoner, har den samlede olje- og gassproduksjonen i andre kvartal vært 966 000 fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag. Likevel er ikke konsernsjefen i tvil om at Statoil vil nå det oppjusterte målet for samlet produksjon for 2003 på 1 070 000 fat o.e. per dag.

”Statoils mange krevende utbyggingsprosjekter på norsk sokkel utvikler seg slik de skal, både tidsmessig og kostnadsmessig. Samtidig viser vi vei gjennom det viktige effektiviseringsarbeidet ved Tampen 2020 og tydeliggjør at det er potensiale til enda større verdiskapning på lengre sikt,” sier Fjell.

Internasjonalt har Statoil gjort et strategisk viktig oppkjøp i to gassfelt i Algerie.

”Vi har som ambisjon å være en ledende leverandør av gass til kunder i Europa. Posisjonen i Algerie er et godt utgangspunkt for å sikre oss at vi kan gi et kostnadseffektivt og godt tilbud rettet mot Sør-Europa,” sier Fjell.

Statoil presenterte skjerpede mål for lønnsomhet og vekst på kapitalmarkedsdagen 12. juni i år. Etter oppkjøpet i Algerie ble vekstmålet økt ytterligere til seks prosent i perioden fra 2005 til 2007.

”Det er ambisiøse, men realistiske mål. Vi har en organisasjon som evner å utnytte de mulighetene vi har for å nå disse målene fullt ut,” slår Fjell fast. Han viser til at det viktigste framover er å ha god regularitet og god drift, både i produksjonsmiljøene til lands og til havs og i hele resten av organisasjonen.

"Samtidig skal vi fortsette den kontinuerlige jakten på forbedringer. Der er vi på god vei. Forbedringsprogrammet vi satte i gang i fjor, er vi i rute med,” legger han til.

”Jeg håper disse gode kvartalsresultatene tjener som en god oppmuntring til alle Statoils ansatte, slik at de kan gå løs på nye oppgaver og sørge for at de neste kvartalene blir enda bedre,” sier Fjell.