Gullfaks gir mer

august 7, 2003, 09:30 CEST

Gullfaks-feltet i Nordsjøen har så langt produsert 570 millioner fat olje over det som lå til grunn i Plan for utbygging og drift. Ekstravolumene tilsvarer beregnede utvinnbare oljereserver i Norne-feltet i Norskehavet.

Og Gullfaks-feltet kommer til å produsere betydelig mer i årene som kommer, til tross for at feltet nå nærmer seg halefasen. I disse dager har hovedfeltet produsert om lag 1880 millioner fat olje.

På sikt er ambisjonen å produsere ytterligere 250-380 millioner fat, ifølge Arild Hesjedal, leder for ressursutnyttelse i Gullfaks.

Feltet har oppnådd de gode resultatene først og fremst ved kartlegging av reservoaret ved hjelp av 4D seismikk og avansert bore- og brønnteknologi.

Også andre Statoil-opererte felt har produsert mer enn beregnet, først og fremst fordi Statoil helt siden selskapet ble etablert har lagt vekt på økt utvinning. Statfjord-feltet har nådd en utvinningsgrad på over 60 prosent, og har som mål å nå opp i hele 68 prosent.

Statoils nyeste studier viser at det er mulig å hente ut om lag 300 millioner fat ekstra olje, fra 2,5 til 2,8 milliarder fat totalt, fra Tampen-området.

Også andre felt har økt utvinningen betydelig i forhold til anslagene i utbyggingsplanene. For Glitne-feltet i Nordsjøen er anslaget for utvinnbar olje oppjustert med 47 prosent, for Heidrun og Norne i Norskehavet med henholdsvis 42 og 24 prosent.

Felles for disse feltene er at den økte utvinningen kan tilskrives forbedret reservoarbeskrivelse, og -overvåking. Også optimalisering av dreneringsstrategi og brønnløsninger, 4D seismikk og identifisering og realisering av nye boremål har hatt stor betydning.